Kilometer Kunst
INLEIDING

Hoe kan jij als kunstenaar je werk in deze bijzondere tijd toch onder de aandacht van kunstliefhebbers brengen met de kans op verkoop van je werk? Wij verzonnen het! We organiseren een walk-in verkoopexpositie in de buitenlucht. De walk-in verkoopexpositie, genaamd een Kilometer Kunst, vindt plaats op zondag 20 september.

De kunstwerken staan op ezels en sokkels langs een uitgezette route op het terrein van de Oosterhoutse Golfclub bijna 'aan' de A27, 12 kilometer ten noorden van Breda. Wij zorgen voor duidelijke routebeschrijvingen naar de golfclub.

Je kunt deelnemen met minimaal 2 en maximaal 4 werken. Zowel twee- als driedimensionaal werk.
De kosten van deelname zijn € 30 voor het eerste kunstwerk en € 20 voor elk volgend werk als je je werk op eigen schildersezels exposeert. Als je geen eigen ezel(s) meeneemt is de huur € 16 per schildersezel. Alleen bij verkoop draag je 25% commissie af. NABK leden krijgen € 10,- korting.

VERKORTE DEELNAMEVOORWAARDEN

1. Je meldt je aan voor deelname aan de (verkoop)expositie Kilometer Kunst door een mailtje te sturen naar hallo@dekunstcollegas.nl waarin je aangeeft dat je wilt deelnemen. Daarbij geef je aan met hoeveel werken je deelneemt en hoeveel schilderezels je zelf meeneemt.
2. Je kan met 2, 3 of 4 werken meedoen. (Niet met 1 werk en niet met meer dan 4 werken).
3. Aanmelden kan tot en met donderdag 17 september 2020.
4. Als de Kilometer Kunst niet kan doorgaan (om welke reden ook), krijg je de betaalde deelnamekosten volledig terug.
5. Deelnamekosten zijn € 30 voor het eerste kunstwerk en € 20 voor elk volgend werk als je je werk op eigen schildersezels exposeert. Als je geen eigen ezel(s) meeneemt is de huur € 16 per schildersezel.
6. Werken mogen niet op stoelen of tafels geëxposeerd worden.
7. Er zijn geen inschrijfkosten en geen andere kosten. Ook de BTW is in begrepen.
8. We adviseren met kunstwerken mee te doen die niet duurder zijn dan € 2.000 (incl. BTW) en bij voorkeur maximaal 120 x 100 cm groot (dan kan een gekocht kunstwerk meteen door de koper in de auto meegenomen worden).
9. Driedimensionaal werk kan geëxposeerd worden in plaats van tweedimensionaal werk, mits geëxposeerd op zelf meegenomen sokkels.
10. Op een schildersezel mag 1 werk worden geplaatst. Dat geldt ook voor een sokkel. Van kleine tweedimensionale werken, dat wil zeggen tweedimensionale werken die een oppervlakte hebben van maximaal 1.600 cm2 en de langste zijde maximaal 50 cm meet (dus bijvoorbeeld 40 x 40 cm en 50 x 30 cm vallen hier binnen), mogen maximaal 4 werken samen op 1 stevige plaat gepresenteerd worden.
11. Annulering van je deelname geeft geen recht op terugbetaling van betaalde deelnamekosten.
12. De Kilometer Kunst is open van 10.30 tot 17.00 uur. Je kan je werken alleen op de dag zelf van 9.00 tot uiterlijk 10.00 uur opstellen.
13. Als de Kilometer Kunst wegens weersomstandigheden niet kan doorgaan, lees je dat uiterlijk op 18 september bovenaan deze pagina. (Deelnemers krijgen dan ook rechtstreeks een e-mail.)
14. Je moet je kunstwerken op de door de organisatie aangeven plaats opstellen.
15. Afrekenen van aan bezoekers verkochte kunstwerken vindt plaats met de Kunst Collega’s. Je krijgt de volledige verkoopprijs binnen 10 dagen na de Kilometer Kunst op je bankrekening overgemaakt. Daarna voldoe je 25% commissie van de verkoopprijs (incl. BTW) aan de Kunst Collega’s. Je ontvangt daarvoor een factuur.
16. Toegang is voor de bezoekers gratis. Wel wordt de bezoekers om een gift gevraagd. Onder aftrek van 21% BTW, wordt 50% van de giften afgedragen aan de exposerende kunstenaars. Iedere deelnemer krijgt de helft van de giften gedeeld door het aantal deelnemers. Als minder dan 3 euro per kunstenaar af te dragen zou zijn, wordt niet afgedragen (omdat de kosten van afhandeling dan te hoog zijn).

VRAAG EN ANTWOORD

Krijg ik een factuur voor mijn deelname?
De bevestiging van je deelname is tegelijk factuur. In de bevestiging staat het totaalbedrag dat je voor de deelname verschuldigd bent en daar staat ook in dat dit inclusief 21 % BTW is. Als je een print van de bevestiging maakt met de afzender en jouw e-mailadres, dan is de bevestiging geldig als factuur.

Zijn er behalve de deelnamekosten nog andere kosten?
Nee, in de deelnamekosten zijn alle kosten begrepen. Ook de BTW is inbegrepen.

Hoe gaat het betalingsverkeer als ik een werk verkoop?
Jij bent verkoper van het kunstwerk. Daardoor is het lage BTW tarief van 9% van toepassing. De koper betaalt bijvoorbeeld € 654,- voor een werk. De koper betaalt dat bedrag aan de Kunst Collega’s, die dat bedrag volledig overmaakt naar jouw bankrekening. (Als je BTW-plichtig bent, moet je 9% = € 54,- afdragen.) Je krijgt van de Kunst Collega’s een factuur voor de commissie, zijnde 25% van de verkoopprijs. In dit voorbeeld is de factuur 25% van € 654,- = € 163,50. (Voor de Kunst Collega’s is dit bedrag inclusief 21% BTW.)

Krijgen leden van de NABK korting?
Ja, leden van de NABK krijgen € 10,00 korting op de deelnamekosten.

Zijn er maximumformaten voor de schilderijen en sculpturen?
Je mag zelf bepalen welke werken je tentoonstelt en te koop aanbiedt. Er gelden geen maximumformaten. Wel is het handig als het formaat zodanig is, dat het werk bij verkoop meteen meegenomen kan worden, anders moet je het bezorgen of laten bezorgen als je het verkoopt.

Als ik onverhoopt met minder schildersezels kom dan ik heb aangegeven of als ik vergeet mijn ezels mee te nemen, zijn er dan reserve ezels?
Ja, er zijn reserve ezels tegen betaling.

Zijn er ook sokkels te huur?
Nee, als je met driedimensionaal werk wilt meedoen, dan moet je zelf de sokkels ervoor meenemen.

Mag ik ook een (eigen) tafel neerzetten en/of folders afgeven?
Ja, folders en visitekaartjes (en dergelijke) mag je afgeven aan iedereen die belangstellig voor je werk toont en ook een tafel mag je bij je werken plaatsen mits het tafelblad maximaal 2.000 cm2 is. (Bijvoorbeeld maximaal 50 x 40 cm).

Kan ik in de omgeving van de Kilometer Kunst van een toilet gebruik maken?
Ja, er zijn sanitaire voorzieningen in het golfpaviljoen.

Kan ik bij de Kilometer Kunst eten en drinken kopen?
Ja, er is een groot assortiment etenswaren en dranken.

Wat doen jullie aan promotie van de Kilometer Kunst?
Zo’n 40.000 kunstliefhebbers worden rechtstreeks door ons over de Kilometer Kunst geïnformeerd. Verder gaat er een persbericht uit naar de regionale pers, inclusief de huis-aan-huis bladen. Of het bericht wordt geplaatst, weten we uiteraard niet, maar de vorige keer leidde dat onder andere tot een 4 kolommen groot artikel in BN/DeStem (de grootste krant van Zuid-Nederland). Ook worden de sociale media ingezet en wordt aan kunstenaars gevraagd om hun netwerk te informeren. Daarnaast zijn er allerlei kleinere publicitaire en promotionele activiteiten, onder andere bij andere kunstevenementen die voor 20 september plaatsvinden.

Is het 100% zeker dat ik mijn deelnamekosten terugkrijg als de Kilometer Kunst niet kan doorgaan, om welke reden ook?
Ja, als de Kilometer Kunst wegens weersomstandigheden of van overheidswege of om een ander reden niet op 20 september kan doorgaan, dan krijg je de betaalde deelnamekosten volledig terug.

Als ik een of meer schilderezels huur, is er dan keuze uit verschillende kwaliteiten?
Nee, er is één soort ezels. Onder normale omstandigheden zijn de ezels geschikt voor buiten gebruik. De ezels kunnen ook grote werken dragen. Huurders van ezels zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de gehuurde ezels.

Hoe zit het precies met de bijdrage van bezoekers?
Toegang is voor de bezoekers gratis. Wel wordt de bezoekers om een gift gevraagd. Onder aftrek van 21% BTW, wordt 50% van de giften afgedragen aan de exposerende kunstenaars. Iedere deelnemer krijgt de helft van de giften gedeeld door het aantal deelnemers. Als minder dan 3 euro per kunstenaar af te dragen zou zijn, wordt niet afgedragen (omdat de kosten van afhandeling dan te hoog zijn). Voorbeeld: stel dat 250 bezoekers gemiddeld € 3 geven, dan krijgen we in totaal € 750. Onder aftrek van de BTW is dat € 620. Als er 60 deelnemers zijn, krijgt iedere deelnemer in dit geval de helft van € 620 = € 310 : 60 deelnemers = € 5,17 overgemaakt.

Wat is het adres van de locatie?
De locatie is de Oosterhoutse Golfbaan, perfect gelegen ten noorden van Breda, vlak langs de A27. Het adres is Dukaatstraat 21, 4903 RN Oosterhout.

Hoeveel kunstenaars zullen in totaal meedoen?
Op dit moment hebben zich meer dan 40 kunstenaars aangemeld. We gaan ervan uit dat er straks circa 50 deelnemers zullen zijn.

Heb je een vraag die hier niet wordt beantwoord? Stuur je vraag dan naar hallo@dekunstcollegas.nl en je krijgt snel antwoord.